برنامک‌ها

(Applets)

برنامک‌ها، یک نسخه‌ی اجرا شده از کدها و استقرار شما هستند. هر استقرار جدید، باعث ایجاد یک برنامک مختص آن استقرار می‌شود. لیارا ترافیک ورودی برنامه‌ی‌تان را به سمت برنامک‌های در حال اجرا هدایت می‌کند.

در صورتی که یک برنامک خاموش شود و یا کرش کند، لیارا به صورت خودکار برنامک جدیدی را ایجاد می‌کند تا همیشه برنامه‌ی شما در حال سرویس‌دهی باشد. خاموش‌کردن یک برنامه در پنل لیارا، باعث می‌شود که تمام برنامک‌های آن برنامه خاموش و حذف شوند. ری‌استارت‌کردن یک برنامه، باعث می‌شود که برنامک «در حال اجرای» فعلی حذف شده و برنامک جدیدی ایجاد شود. روشن‌کردن یک برنامه، باعث می‌شود که دست کم یک برنامک «در حال اجرا» ساخته شود.

در صفحه‌ی برنامه، امکان مشاهده‌ی زنده‌ی وضعیت برنامک‌ها وجود دارد.

لیست برنامک‌ها

همان‌طور که در تصویر بالا مشاهده کنید، هر برنامک، حاوی نسخه‌ای از برنامه‌ی شما می‌باشد. هر استقرار در لیارا، به صورت خودکار دارای برچسبی مانند v1 و v2 و... است.

لیست برنامک‌ها، بر اساس زمان آخرین تغییری که روی برنامک اعمال شده، مرتب شده‌اند.

;