ارائه دهنده خدمات ابری PaaS و DBaaS

کنسول / خط‌فرمان

(Console - Terminal)

در اکثر برنامه‌ها، لازم است که بعد از مستقر کردن روی سرور، یک سری کارها انجام شود. برای مثال ممکن است بخواهید دیتابیس را با داده‌های اولیه پر کنید و یا ساختار جداول را ایجاد کنید (migrations). کنسول بهترین جایی است که می‌توانید دستوراتی که معمولا یک بار لازم است اجرا شوند را اجرا کنید.

دسترسی به کنسول

با مراجعه به فهرست «برنامه‌ها»، روی برنامه‌ی مورد نظرتان کلیک کنید.
سپس روی گزینه‌ی کنسول از فهرست سمت راست کلیک کنید تا وارد صفحه‌ی کنسول شوید.

صفحه‌ی کنسول

در این صفحه، با کلیک کردن روی دکمه‌ی «اتصال»، به کنسول متصل شده و یک ترمینال برای‌تان اجرا خواهد شد.
این ترمینال،/bin/bashرا اجرا می‌کند. بنابراین می‌توانید هر دستوری که در bash قابل اجرا است را وارد نمایید.

صفحه‌ی ترمینال