تنظیم DNS Server

(DNS Server)

شاید بارها برای شما پیش آمده باشد که قصد داشته باشید درون برنامه خود از API یا ویژگی‌های خاص دیگری استفاده کنید؛ اما به هر نحوی (مانند تحریم‌های ظالمانه) نتوانسته‌اید ارتباط موفقی را در کانتینر (سرتاسر برنامه) خود شکل دهید. در این صورت شما بایستی که DNS خاصی را بر روی برنامه خود تنظیم کنید و ممکن است این کار، به خودی خود، کمی سخت و حوصله سربر باشد. لیارا، این مشکل را برایتان حل کرده است.

در صورتی که تمایلی به خواندن آموزش متنی ندارید می‌توانید ویدیوی آموزشی زیر ‌را مشاهده کنید:

تنظیم دی‌ان‌اس بر روی برنامه در لیارا

شما می‌توانید پس از ایجاد برنامه خود، در بخش تنظیمات، تنظیم DNS Server، دی‌ان‌اس مد نظر خود را بر روی کل برنامه، تنظیم کنید.

تنظیم دی‌ان‌اس بر روی برنامه در لیارا
دقت داشته باشید که شما می‌توانید حداکثر 4 دی‌ان‌اس را بر روی برنامه خود، تنظیم کنید.

پس از آنکه دی‌ان‌اس‌ها را در قسمت تنظیم DNS Server به درستی قرار دادید؛ کافیست که بر روی گزینه ثبت تغییرات، کلیک کنید.

در نظر داشته باشید که ممکن است پس از ثبت تغییرات، برنامه شما یکبار ری‌استارت شود.
;