ارائه دهنده خدمات ابری PaaS و DBaaS

نادیده‌گرفتن فایل‌ها

(Gitignore)

Liara CLI این هوشمندی را دارد که در هر بار عملیات استقرار، فقط فایل‌هایی که تغییر کرده باشند و یا به تازگی اضافه شده باشند را آپلود می‌کند و سایر فایل‌ها از روی سرور خوانده می‌شوند. این کار باعث می‌شود که سرعت دیپلوی‌ها افزایش یابد و نیاز نباشد که شما گاها به خاطر تغییر یک فایل، منتظر آپلودشدن کل فایل‌ها باشید.

قابلیت Ignore و یا نادیده‌گرفتن فایل‌ها و پوشه‌ها این امکان را به شما می‌دهد که فقط فایل‌ها و پوشه‌هایی که روی سرور نیاز دارید را آپلود کنید. این قابلیت کاملا مشابه عملکرد Git است.

به صورت خودکار، اگر پوشه‌ی شما دارای یکی از فایل‌های زیر باشد، لیارا آن را بررسی کرده و فایل‌ها و پوشه‌هایی که در آن لیست کرده باشید را نادیده می‌گیرد.

  1. .liaraignore
  2. .dockerignore
  3. .gitignore

توجه داشته باشید که اولویت اول با.liaraignoreاست، اگر چنین فایلی را تعریف کرده باشید، سایر فایل‌های ignore مانند.dockerignoreو.gitignoreخوانده نمی‌شوند.