رجیستری خصوصی

(Private Registry)

در لیارا به هر حساب کاربری، یک رجیستری خصوصی اختصاص داده شده و سورس‌کد برنامه‌های شما به‌صورت یک ایمیج در این رجیستری خصوصی نگهداری می‌شود. به این شکل می‌توانید نسخه‌های مختلف را به‌راحتی از بخش تاریخچه برنامه‌هایتان مدیریت کرده و در زمان به‌وجود آمدن مشکل در نسخه‌های جدید، در سریع‌ترین زمان ممکن و با استفاده از قابلیت بازگرداندن یکی از نسخه‌های قبل برنامه را اجرا کنید.

;