ارائه دهنده خدمات ابری PaaS و DBaaS

mysql

دیتابیس MySQL / MariaDB

(MySQL / MariaDB Database)

MySQL / MariaDB Backup

لیارا هر روز به صورت خودکار از دیتابیس‌های شما Backup یا همان فایل پشتیبان تهیه می‌کند. برای مشاهده این فایل‌ها کافیست به منوی پشتیبان‌گیری در صفحه دیتابیس موردنظرتان بروید:

mysql backup page