ارائه دهنده خدمات ابری PaaS و DBaaS

nextjs

استقرار برنامه‌های NextJS

(NextJS Apps)

NextJS یک فریم‌ورک مبتنی بر React است که بسیاری از قابلیت‌ها مانند SSR را برای شما به ارمغان می‌آورد و شما می‌توانید برنامه‌های NextJS خود را با ایجاد برنامه‌های NodeJS بر روی لیارا دیپلوی کنید.

توجه داشته باشید که برای دیپلوی برنامه‌های NextJs نیازی به ایجاد تغییر در فایل package.json نیست و لیارا به‌طور کامل از این فریم‌ورک پشتیبانی می‌کند بنابراین تغییری در بخش scripts ایجاد نکنید.

"scripts": {
  "dev": "next dev",
  "build": "next build",
  "start": "next start",
  "lint": "next lint"
},

حالت استاندارد npm scripts در برنامه‌های NextJS به‌شکل بالا است. در نهایت دستورliara deploy --port 3000را اجرا کنید تا برنامه‌ی شما به لیارا منتقل شده و اجرا شود.

Static HTML Export

قابلیت Static HTML Export این امکان را فراهم کرده تا شما از برنامه‌های NextJS خود، خروجی static HTML بگیرید و دیگر نیازی به سرور NodeJS نخواهید داشت. همچنین خروجی نهایی تقریبا از تمام ویژگی‌های ارائه شده در NextJS مانند dynamic routes، prefetching، preloading و dynamic imports پشتیبانی می‌کند.

برای استفاده از این قابلیت بایستی اسکریپت build برنامه‌ی خود را در فایل package.json به‌شکل زیر تغییر دهید.

"scripts": {
  "dev": "next dev",
  "build": "next build && next export",
  "start": "next start",
  "lint": "next lint"
},

و درنهایت دستور npm run build را اجرا کنید تا خروجی‌های نهایی در مسیر پیش‌فرض out قرار بگیرند.

حال برای استقرار خروجی نهایی در لیارا کافیست که یک برنامه‌ی Static در پنل کاربری خود ایجاد کرده و برنامه‌ی خود را با اجرای دستور liara deploy --path out بر روی لیارا مستقر کنید.