رابط خط فرمان لیارا

(Liara CLI)

مدیریت برنامه‌ها

$ liara app

با اجرای این دستور می‌توانید دستورات مرتبط با مدیریت برنامه‌ها را مشاهده کنید.

 1.   app:create
 2. ۱. ایجاد یک برنامه جدید

 3.   app:delete
 4. ۲. حذف یک برنامه

 5.   app:list
 6. ۳. مشاهده‌ی لیستی از برنامه‌های ایجاد شده

 7.   app:logs
 8. ۴. مشاهده‌ی لاگ‌های برنامه

 9.   app:restart
 10. ۵. ری‌استارت کردن برنامه

 11.   app:shell
 12. ۶. اتصال مستقیم به خط فرمان برنامه

 13.   app:start
 14. ۷. روشن کردن برنامه

 15.   app:stop
 16. ۸. خاموش کردن برنامه

ایجاد یک برنامه جدید

$ liara create

این دستور از شما شناسه برنامه، پلتفرم و مشخصات سخت‌افزاری مورد نیاز را می‌پرسد.

دستور liara app:create یا به اختصار liara create این پارامتر‌ها را می‌پذیرد:
 1.   -a, --app
 2. ۱. شناسه برنامه‌ای که قصد ایجاد آن را دارید

 3.   -h, --help
 4. ۲. نمایش راهنما

 5.   --api-token=
 6. ۳. اجرای آنی عملیات ایجاد برنامه به کمک api token بدون ورود به حساب کاربری (مناسب ci/cd)

 7.   --plan
 8. ۴. مشخص کردن پلن براساس منابع سخت‌افزاری مورد نیاز [ir-small, ir-medium, ir-standard, ir-standard-2x, ...] (مناسب ci/cd)

 9.   --platform
 10. ۵. مشخص کردن پلتفرم [node, laravel, php, django, flask, netcore, react, angular, vue, static, docker] (مناسب ci/cd)

حذف یک برنامه

$ liara delete
دستور liara app:delete یا به اختصار liara delete این پارامتر‌ها را می‌پذیرد:
 1.   -a, --app
 2. ۱. شناسه برنامه‌ای که قصد ایجاد آن را دارید

 3.   -h, --help
 4. ۲. نمایش راهنما

 5.   --api-token=
 6. ۳. اجرای آنی عملیات ایجاد برنامه به کمک api token بدون ورود به حساب کاربری

مشاهده‌ی لیستی از برنامه‌های ایجاد شده

$ liara app:list
دستور liara app:list یا به اختصار liara app:ls این پارامتر‌ها را می‌پذیرد:
 1.   -h, --help
 2. ۱. نمایش راهنما

 3.   --csv
 4. ۲. ارائه خروجی CSV از لیست حساب‌های اضافه شده

 5.   --sort
 6. ۳. مرتب سازی لیست حساب‌های اضافه شده براساس Name, Platform, Plan, ...

مشاهده‌ی لاگ‌های برنامه

$ liara logs
دستور liara app:logs یا به اختصار liara logs این پارامتر‌ها را می‌پذیرد:
 1.   -a, --app
 2. ۱. شناسه برنامه‌ای که قصد ایجاد آن را دارید

 3.   -h, --help
 4. ۲. نمایش راهنما

 5.   -s, --since
 6. ۳. نمایش لاگ‌ها براساس timestamp وارد شده

 7.   --api-token=
 8. ۴. اجرای آنی عملیات ایجاد برنامه به کمک api token بدون ورود به حساب کاربری

ری‌استارت کردن برنامه

$ liara restart
دستور liara app:restart یا به اختصار liara restart این پارامتر‌ها را می‌پذیرد
 1.   -a, --app
 2. ۱. شناسه برنامه‌ای که قصد ‌ری‌استارت آن را دارید

 3.   -h, --help
 4. ۲. نمایش راهنما

 5.   --api-token=
 6. ۳. اجرای آنی عملیات ری‌استارت برنامه به کمک api token بدون ورود به حساب کاربری

اتصال مستقیم به خط فرمان برنامه

$ liara shell
دستور liara app:shell یا به اختصار liara shell این پارامتر‌ها را می‌پذیرد:
 1.   -a, --app
 2. ۱. شناسه برنامه‌ای که قصد ‌ری‌استارت آن را دارید

 3.   -c, --command
 4. ۲. دستوری که می‌خواهید در خط فرمان برنامه اجرا شود

 5.   -h, --help
 6. ۳. نمایش راهنما

 7.   --api-token=
 8. ۴. اتصال مستقیم به خط فرمان برنامه به کمک api token بدون ورود به حساب کاربری

روشن کردن برنامه

$ liara start
دستور liara app:start یا به اختصار liara start این پارامتر‌ها را می‌پذیرد:
 1.   -a, --app
 2. ۱. شناسه برنامه‌ای که قصد روشن کردن آن را دارید

 3.   -h, --help
 4. ۲. نمایش راهنما

 5.   --api-token=
 6. ۳. روشن کردن برنامه به کمک api token بدون ورود به حساب کاربری

خاموش کردن برنامه

$ liara stop
دستور liara app:stop یا به اختصار liara stop این پارامتر‌ها را می‌پذیرد:
 1.   -a, --app
 2. ۱. شناسه برنامه‌ای که قصد خاموش کردن آن را دارید

 3.   -h, --help
 4. ۲. نمایش راهنما

 5.   --api-token=
 6. ۳. خاموش کردن برنامه به کمک api token بدون ورود به حساب کاربری


متوجه شدم، برو گام بعدی!
;