ارائه دهنده خدمات ابری PaaS و DBaaS

رابط خط فرمان لیارا

(Liara CLI)

ورود به حساب کاربری

$ liara login

این دستور از شما موقعیت جغرافیایی، نام کاربری و رمزعبوری که با آن در لیارا ثبت نام کرده‌اید را می‌پرسد.

نسخه cli

$ liara -v

دیدن راهنمای دستورات در ترمینال

$ liara help

استقرار یک برنامه

$ liara deploy

دستور deploy این پارامتر‌ها را میپذیرد:

 1.   -a, --app
 2. (1) شناسه برنامه‌ای که قصد دارید مستقر کنید.

 3.   -h, --help
 4. (2) نمایش راهنما

 5.   -m, --message
 6. (3) در نظر گرفتن پیامی برای این استقرار، مثلا fix the user login bug

 7.   --api-token=
 8. (4) اجرای عملیات استقرار بدون login کردن و به کمک api token (مناسب ci/cd)

 9.   --detach
 10. (5) عدم نمایش لاگ‌ها بعد از هر استقرار

 11.   --path
 12. (6) آدرس ریشه برنامه‌ای که قصد استقرار آن را دارید

 13.   --platform
 14. (7) مشخص کردن پلتفرم [larave, flask, node, vue, react, angular,static, django, netcore]

 15.   --port=port
 16. (8) مشخص کردن port ای که برنامه شما به آن گوش می‌دهد.

 17.   --region=iran|germany
 18. (9) مشخص‌کردن موقعیت جغرافیایی (مناسب ci/cd)

دیدن لاگ‌های برنامه‌ها

$ liara logs

دستور logs این پارامتر‌ها را میپذیرد:

 1.   -a, --app
 2. (1) شناسه برنامه‌ای که قصد دارید لاگ‌های آن را مشاهده کنید.

 3.   -h, --help
 4. (2) نمایش راهنما

 5.   --api-token=
 6. (3) دیدن لاگ‌ها بدون login کردن و به کمک api token

 7.   -s, --since
 8. (4) مشخص کردن این‌ که لاگ‌ها از چه تاریخی به بعد نمایش داده شود با فرمت unixtimestamp

 9.   --region=iran|germany
 10. (5) مشخص‌کردن موقعیت جغرافیایی (مناسب ci/cd)

روشن کردن برنامه

$ liara start

کافیست شناسه برنامه خود را به این دستور پاس دهید مثلا: liara start ProjectName

خاموش کردن برنامه

$ liara stop

کافیست شناسه برنامه خود را به این دستور پاس دهید مثلا: liara stop ProjectName

ری‌استارت کردن برنامه

$ liara restart

کافیست شناسه برنامه خود را به این دستور پاس دهید مثلا: liara restart ProjectName

ایجاد اتصال امن به دیتابیس‌ها

$ liara tunnel:open

قطع اتصال امن به دیتابیس‌ها

$ liara tunnel:close

برای کسب اطلاعات بیشتر به اتصال امن به دیتابیس‌ها مراجعه کنید.