ارائه دهنده خدمات ابری PaaS و DBaaS

رابط خط فرمان لیارا

(Liara CLI)

استقرار برنامه

$ liara deploy

این دستور از شما شناسه برنامه‌ای که قصد دارید پروژه‌تان در آن مستقر شود را می‌پرسد.

دستور liara deploy این پارامتر‌ها را می‌پذیرد:
 1.   -a, --app
 2. ۱. شناسه برنامه‌ای که قصد دارید پروژه‌تان در آن مستقر شود

 3.   -d, --disks
 4. ۲. اتصال یک یا چند دیسک به مسیرهای مورد نظر، برای مثال: disk-name:/var/www/html

 5.   -h, --help
 6. ۳. نمایش راهنما

 7.   -i, --image
 8. ۴. استقرار مستقیم Image از DockerHub

 9.   -m, --message
 10. ۵. در نظر گرفتن پیامی برای این استقرار، مثلا fix the user login bug

 11.   --api-token=
 12. ۶. اجرای آنی عملیات استقرار به کمک api token بدون ورود به حساب کاربری (مناسب ci/cd)

 13.   --detach
 14. ۶. عدم نمایش لاگ‌ها بعد از هر استقرار

 15.   --path
 16. ۷. آدرس ریشه پروژه‌ای که قصد استقرار آن را دارید

 17.   --platform
 18. ۸. مشخص کردن پلتفرم [node, laravel, php, django, flask, netcore, react, angular, vue, static, docker]

 19.   --port=port
 20. ۹. مشخص کردن port ای که برنامه شما به آن گوش می‌دهد.

 21.   --region=iran|germany
 22. ۱۰. مشخص‌کردن موقعیت جغرافیایی (مناسب ci/cd)


متوجه شدم، برو گام بعدی!