رابط خط فرمان لیارا

(Liara CLI)

استقرار برنامه

$ liara deploy

این دستور از شما شناسه برنامه‌ای که قصد دارید پروژه‌تان در آن مستقر شود را می‌پرسد.

دستور liara deploy این پارامتر‌ها را می‌پذیرد:
 1.   -a, --app
 2. ۱. شناسه برنامه‌ای که قصد دارید پروژه‌تان در آن مستقر شود

 3.   -d, --disks
 4. ۲. اتصال یک یا چند دیسک به مسیرهای مورد نظر، برای مثال: disk-name:/var/www/html

 5.   -h, --help
 6. ۳. نمایش راهنما

 7.   -i, --image
 8. ۴. استقرار مستقیم Image از DockerHub

 9.   -m, --message
 10. ۵. در نظر گرفتن پیامی برای این استقرار، مثلا fix the user login bug

 11.   -p, --port=port
 12. ۶. پورتی که برنامه‌ی شما بر روی آن Listen می‌کند

 13.   --api-token=
 14. ۷. اجرای آنی عملیات استقرار به کمک api token بدون ورود به حساب کاربری (مناسب ci/cd)

 15.   --detach
 16. ۸. عدم نمایش لاگ‌ها بعد از هر استقرار

 17.   --path
 18. ۹. آدرس ریشه پروژه‌ای که قصد استقرار آن را دارید

 19.   --platform
 20. ۱۰. مشخص کردن پلتفرم [node, laravel, php, django, flask, dotnet, react, angular, vue, static, docker]


متوجه شدم، برو گام بعدی!
;