رابط خط فرمان لیارا

(Liara CLI)

مدیریت دیسک‌ها

$ liara disk

با اجرای این دستور می‌توانید دستورات مرتبط با مدیریت دیسک‌ها را مشاهده کنید.

 1.   disk:create
 2. ۱. ایجاد یک دیسک جدید

ایجاد یک دیسک جدید

$ liara disk:create

این دستور از شما شناسه برنامه، نام و اندازه دیسک مورد نیاز را می‌پرسد.

دستور liara disk:create این پارامتر‌ها را می‌پذیرد:
 1.   -a, --app
 2. ۱. شناسه برنامه‌ای که قصد دارید دیسک مورد نظر را در آن ایجاد کنید

 3.   -h, --help
 4. ۲. نمایش راهنما

 5.   -n, --name
 6. ۳. نام دیسک

 7.   -s, --size
 8. ۴. اندازه‌ی دلخواه به گیگابایت

 9.   --api-token=
 10. ۵. اجرای آنی عملیات ایجاد دیسک به کمک api token بدون ورود به حساب کاربری (مناسب ci/cd)

متوجه شدم، برو گام بعدی!
;