رابط خط فرمان لیارا

(Liara CLI)

ورود به حساب کاربری

$ liara login

این دستور از شما ایمیل و رمز عبوری که با آن در لیارا ثبت نام کرده‌اید را می‌پرسد.

دستور liara login این پارامتر‌ها را می‌پذیرد:
  1.   -e, --email
  2. ۱. ایمیل حساب کاربری ایجاد شده در لیارا

  3.   -h, --help
  4. ۲. نمایش راهنما

  5.   -p, --password
  6. ۳. رمز عبور حساب کاربری ایجاد شده در لیارا

  7.   --api-token=
  8. ۴. ورود مستقیم به حساب کاربری ایجاد شده با api token (مناسب ci/cd)


متوجه شدم، برو گام بعدی!
;