ارائه دهنده خدمات ابری PaaS و DBaaS

laravel

برنامه‌های Laravel

(Laravel Apps)

🚀 شروع به کار

در این بخش به شما کمک می‌کنیم که در سریع‌ترین زمان ممکن برنامه Laravel ای‌ که نوشتید را روی بستر ابری لیارا مستقر کنید. در هر گام، شما با یک قابلیت مهم در لیارا آشنا می‌شوید و می‌توانید از آن‌ها در استقرار برنامه‌ی‌تان استفاده کنید.

در حال حاضر، این نسخه‌ها از Laravel در سرویس ابری لیارا پشتیبانی می‌شود:

  • 5.8.^
  • 6.^
  • 7.^
متوجه شدم، برو گام بعدی!