ارائه دهنده خدمات ابری PaaS و DBaaS

laravel

پلتفرم Laravel

(Laravel Platform)

اجرای Migrationها

لاراول قابلیت بسیار خوبی برای تعریف ساختار دیتابیس‌ها به نام Migration ها دارد که در آن می‌توانید Schema جداول دیتابیس را تعریف کنید و با اجرای Migration ها، آن‌ها را به دیتابیس اضافه کنید. برای نمونه خود لاراول چند Migration اولیه به صورت پیشفرض دارد که بدین‌ صورت می‌توانید آن‌ها را اجرا کنید:

کافیست ابتدا از طریق پنل لیارا، وارد بخش خط فرمان شده و سپس دستورات لازم را وارد نمایید:

$ php artisan migrate
اجرای دستورات migrations
در نظر داشته باشید که هرزمان از طریق خط‌ فرمان لیارا متصل می‌شوید، در ریشه برنامه قرار دارید و به راحتی بعد از اتصال می‌توانید دستورات php artisan را اجرا کنید.

متوجه شدم، برو گام بعدی!