ارائه دهنده خدمات ابری PaaS و DBaaS

برنامه‌های آماده

(One-Click Apps)

درباره برنامه‌های آماده

در بخش برنامه‌های آماده شما می‌توانید به سادگی و راحتی برنامه‌های کاربردی خاصی را فقط با یک کلیک ایجاد کنید. برای مثال شما می‌توانید با یک کلیک WordPress را نصب و اجرا کنید. دیتابیس به صورت خودکار برای شما ایجاد و WordPress به آن متصل می‌شود.

در حال حاضر این برنامه‌ها در این بخش وجود دارد:

  • Gitea
  • Ghost
  • File Run
  • Adminer
  • WordPress
  • RocketChat
  • Mattermost
  • Code Server
  • adminMongo
  • phpMyAdmin