dotnet

پلتفرم Net.

(DotNet Platform)

استفاده‌ از فایل liara.json

شاید پرسیدن شناسه برنامه در هر استقرار برای شما جالب نباشد. برای این موضوع می‌توانید از فایل‌ liara.json استفاده کنید. اگرچه کاربرد‌های این فایل بیشتر از این‌هاست ولی در اینجا به همین نکته بسنده می‌کنیم و در بخش توضیحات و نکات تکمیلی درباره تمام کاربرد‌های آن در برنامه‌های NET. توضیح داده‌ایم.

کافیست وارد ریشه برنامه‌ی‌تان شده و یک فایل به نام liara.json با این محتوا ایجاد کنید:

{
    "platform": "dotnet",
    "app": "dotnet-getting-started",
    "port": 80
}

در این فایل، پلتفرم، شناسه و پورت برنامه‌ی‌تان را مشخص می‌کنید. لیارا در هر بار اجرای دستور liara deploy ابتدا محتویات این فایل‌ را چک می‌کند و سپس عملیات استقرار را آغاز می‌کند. توجه داشته باشید مقادیر app و port در مثال بالا برای مثال است و شما متناسب با شناسه و پورت برنامه‌ی‌تان باید آن را تغییر دهید.

متوجه شدم، برو گام بعدی!
;