رابط خط فرمان لیارا

(Liara CLI)

مدیریت حساب‌های کاربری

$ liara account

با اجرای این دستور می‌توانید دستورات مرتبط با مدیریت حساب‌های کاربری را مشاهده کنید.

 1.   account:add
 2. ۱. اضافه کردن یک حساب کاربری جدید

 3.   account:list
 4. ۲. مشاهده‌ی لیستی از حساب‌های اضافه شده

 5.   account:remove
 6. ۳. حذف یکی از حساب‌های اضافه شده

 7.   account:use
 8. ۴. انتخاب یکی از حساب‌های اضافه شده به‌عنوان حساب اصلی

اضافه کردن یک حساب کاربری جدید

$ liara account:add

این دستور از شما نام انتخابی، ایمیل و رمز عبور حساب ایجاد شده را می‌پرسد.

دستور liara account:add این پارامتر‌ها را می‌پذیرد:
 1.   -a, --account
 2. ۱. نام انتخابی شما

 3.   -e, --email
 4. ۲. ایمیل حساب کاربری ایجاد شده در لیارا

 5.   -h, --help
 6. ۳. نمایش راهنما

 7.   -p, --password
 8. ۴. رمز عبور حساب کاربری ایجاد شده در لیارا

 9.   --api-token=
 10. ۵. اضافه کردن یک حساب کاربری جدید به کمک api token بدون ورود به حساب کاربری

مشاهده‌ی لیستی از حساب‌های اضافه شده

$ liara account:list
دستور liara account:list یا به اختصار liara account:ls این پارامتر‌ها را می‌پذیرد:
 1.   -h, --help
 2. ۱. نمایش راهنما

 3.   --csv
 4. ۲. ارائه خروجی CSV از لیست حساب‌های اضافه شده

 5.   --sort
 6. ۳. مرتب سازی لیست حساب‌های اضافه شده براساس Name, Email, Region, Current

حذف یکی از حساب‌های اضافه شده

$ liara account:remove
دستور liara account:remove یا به اختصار liara account:rm این پارامتر‌ها را می‌پذیرد:
 1.   -a, --account
 2. ۱. نام حسابی که می‌خواهید آن را حذف کنید

 3.   -h, --help
 4. ۲. نمایش راهنما

انتخاب یکی از حساب‌های اضافه شده به‌عنوان حساب اصلی

$ liara account:use
دستور liara account:use این پارامتر‌ها را می‌پذیرد:
 1.   -a, --account
 2. ۱. نام حسابی که می‌خواهید آن را به‌عنوان حساب اصلی استفاده کنید

 3.   -h, --help
 4. ۲. نمایش راهنما


متوجه شدم، برو گام بعدی!
;