next

پلتفرم NextJS

(NextJS Platform)

استفاده‌ از فایل liara.json

شاید پرسیدن شناسه برنامه یا پورت آن در هر استقرار برای شما جالب نباشد. برای رفع این موضوع می‌توانید از فایل‌ liara.json استفاده کنید. اگرچه کاربرد‌های این فایل بیشتر از این‌هاست ولی در اینجا به همین نکته بسنده می‌کنیم و در بخش توضیحات و نکات تکمیلی درباره تمام کاربرد‌های آن در برنامه‌های NextJS توضیح داده‌ایم.

کافیست وارد ریشه برنامه‌ی‌تان شده و یک فایل به نام liara.json با این محتوا ایجاد کنید:

{
  "platform": "next",
  "app": "nextjs-starter"
}

در این فایل، پلتفرم و نام برنامه‌ی‌تان را مشخص می‌کنید. لیارا در هر بار اجرای دستور liara deploy ابتدا محتویات این فایل‌ را چک می‌کند و سپس عملیات استقرار را آغاز می‌کند. توجه داشته باشید مقدار app در مثال بالا تستی است و شما متناسب با شناسه برنامه‌ی‌تان باید آن را تغییر دهید.

همچنین توجه داشته باشید که پورت برنامه‌های NextJS به صورت خودکار بر روی 3000 تنظیم می‌شوند و در اینجا نیازی نیست که ما کار خاصی را انجام بدهیم.

متوجه شدم، برو گام بعدی!
;