نادیده‌گرفتن فایل‌ها

(Gitignore)

Liara CLI این هوشمندی را دارد که در هر بار عملیات استقرار، فقط فایل‌هایی که تغییر کرده باشند و یا به تازگی اضافه شده باشند را آپلود می‌کند و سایر فایل‌ها از روی سرور خوانده می‌شوند. این کار باعث می‌شود که سرعت دیپلوی‌ها افزایش یابد و نیاز نباشد که شما گاها به خاطر تغییر یک فایل، منتظر آپلودشدن کل فایل‌ها باشید.

قابلیت Ignore و یا نادیده‌گرفتن فایل‌ها و پوشه‌ها این امکان را به شما می‌دهد که فقط فایل‌ها و پوشه‌هایی که روی سرور نیاز دارید را آپلود کنید. این قابلیت کاملا مشابه عملکرد Git است.

به صورت خودکار، اگر پوشه‌ی شما دارای یکی از فایل‌های زیر باشد، لیارا آن را بررسی کرده و فایل‌ها و پوشه‌هایی که در آن لیست کرده باشید را نادیده می‌گیرد.

 1. .liaraignore
 2. .dockerignore
 3. .gitignore

توجه داشته باشید که اولویت اول با.liaraignoreاست، اگر چنین فایلی را تعریف کرده باشید، سایر فایل‌های ignore مانند.dockerignoreو.gitignoreخوانده نمی‌شوند.

پوشه‌ها و فایل‌هایی که به‌صورت پیش‌فرض نادیده گرفته می‌شوند

برخی پوشه‌ها و فایل‌ها هستند که در اکثر برنامه‌ها باید نادیده گرفته شوند. Liara CLI بدون در نظر گرفتن این‌که شما پوشه‌های زیر را در .gitignoreقرار داده‌اید یا خیر، از آن‌ها صرف نظر می‌کند و این پوشه‌ها و فایل‌ها به سرور آپلود نمی‌شوند:

 • .git
 • .idea
 • .vscode
 • .next
 • .gitignore
 • .liaraignore
 • .dockerignore
 • *.*~
 • liara.json
 • node_modules
 • bower_components

در پلتفرم ASP.Net Core، پوشه‌های زیر علاوه‌بر پوشه‌های بالا، به‌صورت پیش‌فرض نادیده گرفته می‌شوند:

 • Debug
 • debug
 • Release
 • release
 • Releases
 • releases
 • x64
 • x86
 • build
 • bld
 • Bin
 • bin
 • Obj
 • obj

در پلتفرم Django و Flask، علاوه‌بر پوشه‌هایی که به‌صورت پیش‌فرض نادیده گرفته می‌شوند، پوشه‌ها و فایل‌های زیر هم نادیده گرفته می‌شوند:

 • venv
 • /venv
 • .venv
 • .env
 • ENV
 • .python-version
 • .cache
 • __pycache__
 • lib
 • lib64
 • *.py[cod]
 • *$py.class
 • pip-log.txt
 • pip-delete-this-directory.txt
 • celerybeat-schedule

اما شما می‌توانید عکس این الگوها و در واقع pattern ها را به فایل.gitignoreاضافه کنید و Liara CLI را مجبور کنید که آن‌ها را آپلود کند. برای مثال، اگر قصد دارید که Liara CLI پوشه‌ی bower_componentsرا حتما آپلود کند، باید چنین خطی را به .gitignoreاضافه کنید:

!bower_components

در واقع، علامت تعجبی که در ابتدای نام پوشه قرار دارد، عملکرد ignore را عکس می‌کند و آن پوشه را حتما به لیست آپلود اضافه می‌کند و از لیست ignore پیش‌فرض خارج می‌کند.

پیشنهاد می‌کنیم هیچ‌وقت node_modulesرا به‌سرور آپلود نکنید. چرا که سرعت استقرار را بسیار کند خواهد کرد و ممکن است حتی عملیات استقرار با خطا مواجه شود.
;