netcore

استقرار فایل DLL

(ASP.Net Core Apps)

در پلتفرم ASP.Net Core لیارا، ابتدا کل سورس‌کد شما به‌سرور آپلود شده و سپس فرایند publish آغاز می‌شود. اما چنانچه قبلا برنامه‌ی‌تان را publish کرده‌اید و الان فایل DLL را در اختیار دارید، می‌توانید با استفاده از روشی که در این صفحه معرفی می‌کنیم، صرفا همین فایل را مستقر و اجرا کنید.

برای این‌کار، ابتدا لازم است که از بخش «برنامه‌ها» یک برنامه از نوع Docker و با نام و پلن دلخواه‌تان بسازید.

سپس در کامپیوتر خودتان، یک پوشه بسازید که داخل آن فایل DLL و همین‌طور یک فایل دیگر با نامDockerfileوجود داشته باشد. توجه داشته باشید که نام این فایل را دقیقا به‌همین صورت باید وارد کنید، بدون هیچ‌گونه پسوندی.

سپس، محتویات زیر را داخل فایلDockerfileقرار دهید:

FROM mcr.microsoft.com/dotnet/aspnet:5.0

RUN apt-get update && \
    apt-get install -y --no-install-recommends vim unzip

WORKDIR /app

COPY . /app

CMD ["dotnet", "MyProject.dll"]

توجه داشته باشید که در خط اول، می‌توانید نسخه‌ی ASP.Net مدنظرتان را وارد کنید. برای مثال:5.0,3.1,2.1. در خط آخر هم به‌جای MyProject.dllباید نام فایل DLL خودتان را جایگزین کنید.

در نهایت، CMD را در پوشه‌ای که Dockerfileرا داخل آن قرار دادید باز کرده و سپس دستور زیر را برای استقرار و اجرای برنامه وارد کنید:

$ liara deploy --platform=docker

راهنمای نصب Liara CLI

;