laravel

پلتفرم Laravel

(Laravel Platform)

اجرای Migrationها

لاراول قابلیت بسیار خوبی برای تعریف ساختار دیتابیس‌ها به نام Migration ها دارد که در آن می‌توانید Schema جداول دیتابیس را تعریف کنید و با اجرای Migration ها، آن‌ها را به دیتابیس اضافه کنید. برای نمونه خود لاراول چند Migration اولیه به صورت پیشفرض دارد که بدین‌ صورت می‌توانید آن‌ها را اجرا کنید:

کافیست ابتدا از طریق پنل لیارا، وارد بخش خط فرمان شده و سپس دستورات لازم را وارد نمایید:

$ php artisan migrate

اجرای دستورات migrations
در نظر داشته باشید که هرزمان از طریق خط‌ فرمان لیارا متصل می‌شوید، در ریشه برنامه قرار دارید و به راحتی بعد از اتصال می‌توانید دستورات php artisan را اجرا کنید.

متوجه شدم، برو گام بعدی!
;