متغیرهای محیطی

(Environment Variables)

استفاده از متغیرهای محیطی (Environment Variables) به شما کمک می‌کند تا برنامه‌ی خود را متناسب با محیط‌های مختلفی اعم از Development و Production پیکربندی کنید و یکی از متداول‌ترین کاربردهای این متغیرها، اتصال برنامه به دیتابیس است. برای مثال در زمان توسعه معمولا به دیتابیس لوکال متصل هستید اما پس از استقرار برنامه انتظار می‌رود که برنامه‌ی شما به دیتابیس اصلی‌تان متصل شود.

فهرست عناوین:

مشاهده‌ی لیستی از متغیرهای محیطی تنظیم شده

مشاهده‌ی متغیرهای محیطی در پنل کاربری

شما می‌توانید متغیرهای محیطی تنظیم شده را پس از ورود به صفحه‌ی تنظیمات هر برنامه، در بخش متغیرها مشاهده کنید. همچنین امکان حذف، ویرایش و اضافه کردن متغیرهای محیطی در این بخش امکان‌پذیر هست.

مشاهده‌ی متغیرهای محیطی با استفاده از لیارا CLI

تنظیم و یا ویرایش متغیرهای محیطی

تنظیم و یا ویرایش متغیرهای محیطی در پنل کاربری

تنظیم و یا ویرایش متغیرهای محیطی با استفاده از لیارا CLI

حذف متغیرهای محیطی

حذف متغیرهای محیطی در پنل کاربری

حذف متغیرهای محیطی با استفاده از لیارا CLI

بارگذاری متغیرهای محیطی با استفاده از آپلود فایل env.

بارگذاری متغیرهای محیطی با استفاده از copy/paste

بارگذاری متغیرهای محیطی با استفاده از envهای آماده

;