ذخیره‌سازی ابری

تغییر سطح دسترسی

توجه داشته باشید که برای دسترسی به لینک دائمی فایل‌ها باید سطح دسترسی باکت، عمومی باشد.

شما در زمان ایجاد باکت می‌توانید سطح دسترسی هر باکت را مشخص کنید. حال درصورتی که قصد داشته باشید بعد از ایجاد باکت، سطح دسترسی باکت خود را تغییر دهید می‌توانید وارد تنظیمات باکت شوید و سطح دسترسی مورد نظرتان را انتخاب کنید. درنهایت می‌توانید روی گزینه‌ی تایید کلیک کنید تا عملیات تغییر سطح دسترسی انجام شود.

;