تعیین موقعیت build

گاهی اوقات ممکن است بخواهید پکیج‌هایی که در موقعیت ایران در دسترس نیستند را دانلود کنید یا نیاز داشته باشید که فرایند push کردن ایمیج‌ها به رجیستری خصوصی، با سرعت بیشتری انجام شود. برای این موارد می‌توانید موقعیت build ایمیج برنامه‌تان را با یکی از دو روش زیر مشخص کنید:

۱) یک فایل با نامliara.jsonدر ریشه‌ پروژه‌تان ایجاد کرده و قطعه‌کد زیر را درون این فایل قرار بدید:

{
  "build": {
     "location": "germany"
  }
}

۲) در دستورliara deployموقعیت build را با پارامتر--build-locationمشخص کنید.

liara deploy --build-location="germany"

در حال حاضر موقعیت‌های زیر در دسترس هستند:

  • iran
  • germany
با انجام عملیات build در موقعیت germany، دانلود پکیج‌ها هیچ محدودیتی ندارد ولی فرایند push کردن ایمیج‌ها کند می‌باشد. در مقابل عملیات build در موقعیت iran محدودیت دانلود پکیج‌ها را دارد ولی سرعت push کردن ایمیج‌ها بیشتر است.
;