netcore

پلتفرم Net.

(DotNet Platform)

اتصال به دیتابیس‌ها

به‌ندرت پیش‌ می‌آید که در برنامه‌ای از دیتابیس استفاده نشده‌باشد. اگر در برنامه Net. از دیتابیس استفاده کرده‌اید می‌توانید به‌ این ‌صورت به آن متصل شوید.

  • MySQL
  • اگر از این پایگاه داده استفاده کرده‌اید کافیست اطلاعات اتصال به دیتابیس MySQL را در بخش env ها وارد کنید (در چند بخش قبل درباره اضافه کردن env ها توضیحاتی داده بودیم):

    ConnectionStrings:DefaultConnection="server=HOST,PORT;Database=NAME;User Id=USERNAME;Password=PASS"
  • بقیه دیتابیس‌ها
  • کافیست env ها را در بخش تنظیمات، مانند مثال بالا وارد کنید.

توجه داشته باشید که در لیارا از LocalDB پشتیبانی نمی‌شود و می‌توانید به‌عنوان جایگزین از دیتابیس SQL Server استفاده کنید.

متوجه شدم، برو گام بعدی!
;